įsidėmėti

įsidėmėti
įsidėmė́ti, įsdė̃mi 3 (įsìdėmi), -ė́jo 1. tr. gerai įsiminti: Jis gerai įsìdėmi ir nebeužmiršta Jnšk. Jis senelio žodžių neįsidėmėdavo I.Simon. Pavardės neįsidėmė́jau, bet iš matymo pažinčia Kt. Nosinės rašomos tam tikrose įsidėmėtinose žodžio lyčių galūnėse J.Jabl. 2. tr. įsižiūrėti, įsimylėti: Bernas mergą įsidėmė́jo Brt. Įsidėmė́ti yra įsimylėti jeib kokį daiktą J. 3. įsinorėti: Brolis įsidėmė́jo žanytis, t. y. įsinorėjo J. \ dėmėtis; įsidėmėti; pasidėmėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įsidėmėti — vksm. Gerai̇̃ įsidėmėk kiekvieną žõdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdėti — įdėti, į̃deda, įdėjo 1. tr. SD164 įkišti, įstatyti, įguldyti (į vidų): Visuos aviliuos įdėsme naujų korių Sb. Ton gromaton indėjo rublį pinigų Al. Įdėjom žalajai gromulį Pš. Bulves į rūsį įdėjom Jnšk. Indėjo ranką kišeniun Al. Įdėk jam dar kokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antis — 2 añtis sm. (2) K; SD434 1. marškinių perskėlimas per krūtinę: Visas añtis marškiniam išplyšo Grž. Taip siaurą tepraskėlei man marškiniams añtį, jog galva vos tik pratelpa Sr. Atlapu ančiù šalta Pc. Marškiniai anta vieno añčio (šone… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ančius — añčius sm. (2) žr. 2 antis 2: Krovė į kišenius, kišo ančiun, ant žirgų dėjo V.Piet. ^ Merga nuoga, marškiniai už añčiaus (žvakė) BsM28. ◊ už añčiaus užsidėti įsidėmėti: Užsidėk už añčiaus Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galva — galvà sf. (3) 1. kūno dalis: Jis mąstė, galvą rankom pasirėmęs T.Tilv. Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į galvą P.Cvir. Neičiau nei už Levuko... Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Visi traukia kepures nuo galvų rš. Galvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdėti — išdėti, ìšdeda, išdėjo 1. tr. viską išimti (iš ko): Iš to indo, sūdo išdėk sviestą J. Išdėk, Onute, uogas į bliūdą – tas puodas man bus reikalingas Lkč. Iš skrynios visus daiktus išdėsite į aslą Sr. | refl. tr.: Viską iš terbelės išsidėjo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmušalas — ìšmušalas sm. ppr. pl. (34b) NdŽ 1. medžiaga kam išmušti, iškloti: Sofos skutais nukaręs išmušalas rš. Grabo išmušalai (audeklas, kuriuo karsto vidų išmuša) Všk. Pastogėj negalima laikyti senų baldų su minkštais išmušalais rš. 2. Š, BŽ304,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsipildyti — išsipìldyti tr.; Kos15 išlaikyti atmintyje, įsidėmėti, atsiminti: Aš nebeišsipildau pamokslo, mun tam kartuo Varn. pildytis; įsipildyti; išsipildyti; papildyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”